Project 365/ December

So… this is the last 31 photos of my project… I hope you enjoyed that photo-trip through the year with me 🙂 Thank you so much for your support! 🙂

Project 365/ September

Project 365/ August

Project 365/ May

Project 365/ April

Project 365/ March

Project 365/February

Projekt 365

Wiem, że to karkołomne zadanie, ale postanowiłam w tym roku spróbować zrobić swój ‚Projekt 365′. Nie jest to nic nowego i odkrywczego, wielu przede mną już to robiło, za co wielce podziwiam, bo jest to nie lada wyzwanie… Zrobić jedno zdjęcie każdego dnia, bez wyjątku… Jestem pewna, że przysporzy mi on niejednokrotnie wielkiego bólu głowy i będę przeklinać sama siebie za ten pomysł, ale jest to również dla mnie próba sprawdzenia się, nauka samodyscypliny, organizacji czasu, odkrycia nowych rzeczy wokół siebie, poszukiwanie inspiracji, pomysłów i mam nadzieję – rozwijania umiejętności. Trzymajcie za mnie kciuki!!!! :)))) 

I know this is not easy task, but I have decided to do my own ‚Project 365′ this year. This is nothing new, there was many before me doing this and I really admire those people, as it’s quite difficult… Take one photo every day, no exceptions…. I’m sure it will give me a big headache and I will curse myself many time for that idea, but this is a trial for me, lesson of self-discipline, how to organize my time, discover new things around me, looking for inspiration, ideas and I hope – developing my skills. Keep your fingers cross!!! :))